Zaburzenia osobowości – objawy.

Obecnie obowiązują dwie typologie zaburzeń psychicznych. Klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-11) oraz klasyfikacja DSM-V Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Klasyfikacja DSM-V wyróżnia 10 typów zaburzeń osobowości, których charakterystyka znajduje się poniżej:  Zaburzenia paranoiczne - występuje głównie chłód emocjonalny, wycofywanie się z kontaktów z innymi, wrogość, nadmierna podejrzliwość, nadmierna wrażliwość na lekceważenie i krytykę, niezdolność do wybaczania urazy.  Zaburzenia schizoidalne - cechuje się głównie…

0 Komentarzy

Czym są Narcystyczne Zaburzenia Osobowości?

Według Klasyfikacji DSM-V kryterium rozpoznawania narcystycznego zaburzenia osobowości (NPD) stanowi stały wzorzec zachowań i reakcji emocjonalnych, związany z poczuciem wyższości (w wyobraźni i zachowaniu), potrzebą bycia podziwianym i brakiem zdolności do empatii.  Według DSM-V narcystyczne zaburzenie osobowości może współwystępować z zaburzeniami nastroju (np. dystymią[1] lub hipomanią[2]), z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, a u młodzieży także z zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami adaptacyjnymi.…

2 komentarze

Zaburzenia Osobowości Borderline – co to oznacza?

Istnieją dwie międzynarodowe klasyfikacje według, których diagnozuje się zaburzenia osobowości typu borderline. Są nimi ICD-10 (klasyfikacja Europejska - WHO) oraz DSM-V (klasyfikacja American Psychiatric Association). Zgodnie z klasyfikacją ICD-10 wyróżnia się osobowość chwiejną emocjonalnie, która obejmuje dwa podtypy: impulsywny i borderline. Podtyp impulsywny osobowości chwiejnej emocjonalnie charakteryzuje się wyraźną skłonność do konfliktów z innymi oraz do kłótliwości. Z kolei podtyp "borderline" wyraźną…

3 komentarze