Zaburzenia osobowości – objawy.

Obecnie obowiązują dwie typologie zaburzeń psychicznych. Klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-11) oraz klasyfikacja DSM-V Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Klasyfikacja DSM-V wyróżnia 10 typów zaburzeń osobowości, których charakterystyka znajduje się poniżej: Zaburzenia paranoiczne…

0 Komentarzy