Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw:

W Gabinecie Psychoterapii w Poznaniu prowadzę także psychoterapię partnerską, czyli rodzaj pomocy psychologicznej skierowanej do związków partnerskich, które przeżywają kryzys lub/i trudności, których nie są w stanie rozwiązać samodzielnie. Psychoterapia par i małżeństw może też być pomocna, gdy para doświadcza straty lub/i traumy. Wraz z terapeutą partnerzy mogą rozwiązać konkretne problemy lub podejmując psychoterapię chcieć poprawić jakość wspólnego życia. Psychoterapia par i małżeństw jest użyteczna również wtedy, gdy związek zmaga się trudnościami, które wpływają negatywnie na relację, ale przyczyn żaden partnerów nie jest w stanie samodzielnie odszukać ich źródła. Aby podjąć terapię par nie jest konieczne bycie w formalnej relacji (małżeństwie). Nie ma też znaczenia długość stażu związku. Najważniejszym warunkiem rozpoczęcia psychoterapii jest gotowość obojga partnerów do podjęcia wspólnej pracy, do wspólnego uczestnictwa w psychoterapii oraz do podjęcia wysiłku na rzecz zmiany.

Psychoterapia par pozwala zrozumieć nieświadome przyczyny powtarzających się konfliktów, emocjonalnego oddalania się od siebie czy trudności w komunikacji. Przyjrzenie się sposobowi funkcjonowania związku pozwala uchwycić i przepracować nieświadome wzorce funkcjonowania w relacji, jeśli są one nie adaptacyjne.

Gdy para przeżywa trudności czy kryzys dostrzegana jest najczęściej tylko „niezrozumiałą” powtarzalność pewnych zachowań czy sytuacji. Psychoterapia par i małżeństw pozwala zrozumieć partnerom źródło przeżywanych trudności oraz uzyskać w czasie terapii „narzędzia” do samodzielnego rozwiązywania przyszłych, potencjalnych konfliktów. Omówienie przez parę trudności z osobą bezstronną (terapeutą) prowadzi również bezpośrednio do zmniejszenia napięcia emocjonalnego.

Pierwsze dwie lub trzy wizyty są sesjami konsultacyjno-diagnostycznymi, które mają na celu wstępne rozpoznanie źródeł problemów i  wybór najlepszej formy terapii. Czasami wskazane jest podjęcie przez parę wspólnej psychoterapii, ale bywa też i tak, że po etapie konsultacyjnych zaleca się podjęcie psychoterapii indywidualnej każdego z partnerów z osobna. Terapię indywidualną zalecana jest najczęściej, gdy źródłem trudności w związku są wewnętrzne problemy/konflikty jednego lub obojga partnerów, takie jak trudne relacje w domu rodzinnym, doświadczenie traumy relacyjnej czy powtarzanie nieadaptacyjnych wzorców funkcjonowania w relacji. Każdy z partnerów powinien wtedy być w terapii u innego terapeuty.

Efektem psychoterapii par może być rozwiązanie problemu, poprawa jakości funkcjonowania związku, ale też jego zakończenie. Zakończenie związku jest w niektórych przypadkach korzystniejsze, niż dalsze podtrzymywanie relacji, która dostarcza więcej frustracji, niż satysfakcji czy zadowolenia.

 

Gabinet Psychoterapii Adam Zajączkowski

ul. Mickiewicza 33/80, 

60-837 Poznań

Gabinet Psychoterapii Adam Zajączkowski  © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

www.zajaczkowski-psycholog.pl