Psychoterapia par

Psychoterapia dla par

Psychoterapia par  jest rodzajem pomocy psychologicznej skierowanej do związków partnerskich, które przeżywają kryzys lub trudności, których nie są w stanie rozwiązać samodzielnie. Psychoterapia par może też być pomocna, gdy para doświadcza straty lub traumy. Wraz z terapeutą partnerzy mogą rozwiązać konkretne problemy lub podejmując psychoterapię chcieć poprawić jakość wspólnego życia. Psychoterapia partnerska jest użyteczna również wtedy, gdy związek zmaga się trudnościami, które wpływają negatywnie na relację, ale przyczyn żaden partnerów nie jest w stanie samodzielnie odszukać ich źródła. Aby podjąć terapię par nie jest konieczne bycie w formalnej relacji (małżeństwie). Nie ma też znaczenia długość stażu związku. Najważniejszym warunkiem rozpoczęcia psychoterapii jest gotowość obojga partnerów do podjęcia wspólnej pracy, do wspólnego uczestnictwa w psychoterapii oraz do podjęcia wysiłku na rzecz zmiany.

Psychoterapia par pozwala zrozumieć nieświadome przyczyny powtarzających się konfliktów, emocjonalnego oddalania się od siebie czy trudności w komunikacji. Przyjrzenie się sposobowi funkcjonowania związku pozwala uchwycić i przepracować nieświadome wzorce funkcjonowania w relacji, jeśli są one nie adaptacyjne.

Pomaga parom, które doświadczają w relacji:

  • nadmiernej zazdrości,
  • trudności we wzajemnej komunikacji,
  • częstych kłótni,
  • narastających konfliktów,
  • spadku jakości i częstości współżycia,
  • zachowań destrukcyjnych,
  •  poczucia narastającego oddalania się od siebie.

Pierwsze dwie, trzy sesje mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny. Mają na celu wstępne rozpoznanie źródeł problemów i  wybór najlepszej formy psychoterapii. Czasami wskazane jest podjęcie przez parę wspólnej terapii, ale bywa też i tak, że po etapie konsultacyjnych zaleca się podjęcie psychoterapii indywidualnej każdego z partnerów z osobna. Terapię indywidualną zalecana jest najczęściej, gdy źródłem trudności w związku są wewnętrzne problemy/konflikty jednego lub obojga partnerów, takie jak trudne relacje w domu rodzinnym, doświadczenie traumy relacyjnej czy powtarzanie nieadaptacyjnych wzorców funkcjonowania w relacji. Każdy z partnerów powinien wtedy być w terapii u innego terapeuty.

Efektem psychoterapii par może być rozwiązanie problemu, poprawa jakości funkcjonowania związku, ale też jego zakończenie. Zakończenie związku jest w niektórych przypadkach korzystniejsze, niż dalsze podtrzymywanie relacji, która dostarcza więcej frustracji, niż satysfakcji czy zadowolenia.

 

Gabinety Psychoterapii

ul. Dąbrowskiego 23/1, 

60-840 Poznań

Gabinet Psychoterapii Adam Zajączkowski  © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

www.zajaczkowski-psycholog.pl