Zaburzenia osobowości – objawy.

Obecnie obowiązują dwie typologie zaburzeń psychicznych. Klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-11) oraz klasyfikacja DSM-V Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Klasyfikacja DSM-V wyróżnia 10 typów zaburzeń osobowości, których charakterystyka znajduje się poniżej:  Zaburzenia paranoiczne - występuje głównie chłód emocjonalny, wycofywanie się z kontaktów z innymi, wrogość, nadmierna podejrzliwość, nadmierna wrażliwość na lekceważenie i krytykę, niezdolność do wybaczania urazy.  Zaburzenia schizoidalne - cechuje się głównie…

0 Komentarzy