Zaburzenia osobowości – objawy.

Diagnoza zaburzeń psychicznych Obecnie obowiązują dwie klasyfukacje zaburzeń psychicznych. Klasyfikacja WHO obowiazujące w Polsce (ICD-11) oraz klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego obowiązująca w Ameryce Północnej (DSM-V). Klasyfikacja DSM-V wyróżnia 10 typów zaburzeń osobowości, których charakterystyka znajduje się poniżej:  Zaburzenia paranoiczne - występuje głównie chłód emocjonalny, wycofywanie się z kontaktów z innymi, wrogość, nadmierna podejrzliwość, nadmierna wrażliwość na lekceważenie i krytykę, niezdolność…

0 Komentarzy