Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne są formą kontaktu, które poprzedzają rozpoczęcie psychoterapii i obejmują zwykle 3 pierwsze spotkania. Rozpoczynają się od zapoznania się z sytuacją życiową pacjenta, tzn. jakich doświadcza trudności (objawów), jaki jest stopnień ich nasilenia, czas trwania, w jaki sposób wpływają na jego życie, itp. Celem konsultacji jest poznanie pacjenta, postawienie rzetelnej diagnozy oraz wspólne uzgodnienie celów terapii.  

Wynikiem końcowym etapu konsultacyjnego jest podjęcie przez psychoterapeutę decyzji o wyborze najkorzystniejszej dla pacjenta formy pomocy. Po postawieniu pacjent może być skierowane do innego specjalisty, jeśli trudności przez niego zgłaszane wykraczają poza obszar kompetencji terapeuty.

Więcej: Psychoterapia indywidualna

Nr tel.: 575-323-768

e-mail: gabinet@zajaczkowski-psycholog.pl


POKAŻ NA MAPIE

Gabinet Psychoterapii Adam Zajączkowski

ul. Mickiewicza 33/80, 

60-837 Poznań

Gabinet Psychoterapii Adam Zajączkowski  © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

www.zajaczkowski-psycholog.pl