Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne są formą kontaktu, które poprzedzają rozpoczęcie psychoterapii i obejmują zwykle 3-4 pierwsze spotkania. Rozpoczynają się od zapoznania się z sytuacją życiową pacjenta, tzn. jakich doświadcza trudności (objawów), jaki jest stopnień ich nasilenia, czas trwania, w jaki sposób wpływają na jego życia. Celem konsultacji jest poznanie pacjenta, postawienie rzetelnej diagnozy oraz wspólne uzgodnienie celów terapii.  

Wynikiem końcowym etapu konsultacyjnego jest podjęcie przez psychoterapeutę decyzji o wyborze najkorzystniejszej dla pacjenta formy pomocy. Po postawieniu diagnozy pacjent może być skierowane do innego specjalisty, jeśli trudności przez niego zgłaszane wykraczają poza obszar kompetencji terapeuty. 

Więcej: Psychoterapia indywidualna

 

Gabinety Psychoterapii

ul. Dąbrowskiego 23/1, 

60-840 Poznań

Gabinet Psychoterapii Adam Zajączkowski  © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

www.zajaczkowski-psycholog.pl