Psychoterapia zaburzeń osobowości

Czym są zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości są to zaburzenia psychiczne, których istotnymi cechami są trwałe, nie przystosowawcze wzorce relacji ze środowiskiem, szczególnie w relacjach z innymi ludźmi. Obejmują także nie przystosowawcze wzorce myślenia o sobie i o świecie, powodujące często dość znaczne trudności w funkcjonowaniu osobistym, społecznym, rodzinnym i zawodowym. Zaburzenia osobowości nie są chorobami psychicznymi.

Ich cechami osiowymi są: dysfunkcjonalność w codziennym życiu, w sposobie myślenia (o sobie i o świecie), powtarzające się trudności w relacjach interpersonalnych, często trudność w zbudowaniu i utrzymaniu związków intymnych. Zaburzenia osobowości wpływają na jakość kontaktów interpersonalnych, na karierę zawodową, życie rodzinne, itd. Osoby z zaburzeniami osobowości odczuwają często – choć nie zawsze – wewnętrzne cierpienie, poczucie wewnętrznej pustki i bezsilność wobec doświadczanych trudności.

Zaburzeniom osobowości mogą towarzyszyć towarzyszą inne problemy psychiczne, takie jak zaburzenia jedzenia (anorexia, bulimia), uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki) lub/i uzależnienia behawioralne (pracoholizm, patologiczny hazard, zakupoholizm, uzależnienie od internetu, itp.). U osób cierpiących na zaburzenia osobowości można też często zauważyć sztywność zachowania. Oznacza to powtarzające się, podobne reagowanie w taki sam lub podobny sposób, ale w różnych sytuacjach, wymagających różnych typów reakcji. Sztywność osobowości bywa źródłem wtórnych problemów. Jest to szczególnie widoczne w kontaktach z innymi, np.: w trudnościach w utrzymaniu trwałych znajomości lub/i przyjaźni, a także w znacznych trudnościach w zakresie budowania i utrzymania stabilnych relacji intymnych. Zaburzenia osobowości można jednak leczyć i podlegają trwałej, pozytywnej zmianie pod wpływem odpowiednio prowadzonej psychoterapii wraz ze złagodzeniem lub ustąpieniem w/w objawów.


Na czym polega psychoterapia zaburzeń osobowości?

Jedną z najefektywniejszych metod leczenia zaburzeń osobowości jest Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu (ang. Transference Focus Psychotherapy – TFP) oparta o paradygmat psychodynamiczny. Jest to metoda skonstruowana w taki sposób, aby wprowadzić jak największy zakres zmiany (poprawy) w funkcjonowaniu, myśleniu i odczuwaniu  u osób cierpiących na zaburzenia osobowości, zwłaszcza jeśli chodzi o psychoterapię zaburzeń osobowości typu „borderline” (z pogranicza) i narcystycznych zaburzeń osobowości. Jest to metoda wywodząca się z psychoanalizy, ale rozbudowana o dorobek współczesnej wiedzy z zakresu neurobiologii, psychiatrii oraz badań nad przywiązaniem.

W metodzie TFP spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, o stałych porach umożliwiając tym samym pacjentowi wprowadzenie większej stabilności w funkcjonowaniu. Metoda TFP szczególny nacisk kładzie się na proces diagnozy, to znaczy na postawienie tzw. „diagnozy strukturalnej”, co zajmuje zazwyczaj pierwsze trzy sesje.

W wyniku oddziaływania TFP dochodzi do stabilizacji w sferze emocji i ich kontroli, opanowania autodestrukcyjnych zachowań, jak np.: samookaleczenia czy zaburzenia jedzenia. Co jest jednak istotniejsze, pod wpływem TFP dochodzi do trwałych zmian w strukturze osobowości. Umożliwia to osiągnięcie przez pacjentów leczonych tą metodą dojrzalszego i bardziej adaptacyjnego sposobu funkcjonowania, poprawę jakości funkcjonowania w relacjach z innymi, poprawy w zakresie życia zawodowego, w relacjach intymnych, itp. Następuje także zredukowanie cierpienia psychicznego, wzrost satysfakcji z życia czy znaczne zmniejszenie sztywności zachowań.

                                                  „Celem TFP jest pomoc pacjentom w integracji wszystkich aspektów ich świata wewnętrznego
                                                  (zamiast oddzielania wstydliwych, bolesnych czy nieakceptowalnych myśli, uczuć i motywacji),
                                                  po to by mogli oni odbierać siebie i innych w spójny, zrównoważony sposób”

                                                                                                                                           Otto F. Kernberg

Zobacz: psychoterapia indywidualnapsychoterapia młodzieży

 

Gabinet Psychoterapii Adam Zajączkowski

ul. Mickiewicza 33/80, 

60-837 Poznań

Gabinet Psychoterapii Adam Zajączkowski  © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

www.zajaczkowski-psycholog.pl