Psychoterapia zaburzeń lękowych (nerwic)

Czym są zaburzenia lękowe (nerwice) ?

Zaburzenia lękowe są grupą zaburzeń psychicznych, dla których charakterystyczne jest doświadczenie lęku lub lęków lub/i napadów paniki. Odczuwanie lęku jest zawsze subiektywny i nie musi być racjonalne, ale jednocześnie zakłócają normalne funkcjonowanie. Inne osoby mogą nie widzieć powodów do doświadczania lęku, podczas gdy dla osób cierpiących na zaburzenia lekowe lęk jest jak najbardziej realny. Odczuwany lęk może przybierać różne nasilenie, od niewielkiego przy „lęku wolnopłynącym”, aż po bardzo intensywne, jak przy napadach leku panicznego. Najczęściej też stan lękowy pojawia się bez wyraźnego (świadomego) powodu. Jest to istota zaburzeń lękowych. Odczuwaniu lęku często towarzyszą objawy somatyczne, jak przyśpieszone bicie serca, trudności z oddychaniem, drżenie rąk, nadmierne pocenie się, uczucie duszenia się, itp. Osoby cierpiący na zaburzenia lękowe często cierpią na więcej, niż jeden rodzaj zaburzeń lękowych. Zaburzenia lękowe mogą współwystępować z: depresją, zaburzeniami snu, zaburzeniami nastroju czy uzależnieniem od substancji.

Lęk może pojawiać się pod kilkoma postaciami: 1) lęk uogólniony, 2) fobie (agorafobia, fobie społeczne, itp.), 3) napady lęku panicznego (ataki paniki), 4) obsesje i kompulsje, 5) ruminacje, 6) zaburzenia psychosomatyczne.

.

Psychoterapia zaburzeń lękowych (nerwic).

Bez odpowiedniego leczenia, zaburzenia lękowe mają tendencję do nawracania i utrwalania się. Najczęściej stosuje się połączenie psychoterapii z farmakoterapią. Stosowanie leków pomaga zmniejszyć symptomy, natomiast psychoterapia pozwala na przepracowanie przyczyn stanów lękowych i na trwałą redukcję objawów. Skuteczną formą psychoterapii jest terapia psychodynamiczna, która zwraca mniejsza uwagę na symptomy, a większą na ich – najczęściej nieświadome – przyczyny. Praca psychoterapeuty psychodynamicznego skupia się, więc na zidentyfikowaniu i przepracowaniu wraz z pacjentem źródeł zaburzeń lekowych.

 

Gabinety Psychoterapii

ul. Dąbrowskiego 23/1, 

60-840 Poznań

Gabinet Psychoterapii Adam Zajączkowski  © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

www.zajaczkowski-psycholog.pl