Psychoterapia młodzieży (od 12 r.ż.)

Adolescencja,czyli okres dojrzewania:

Okres dojrzewania jest okresem przejściowym pomiędzy dzieciństwem, a dorosłością. Oznacza to, że jest to czas w życiu młodego człowieka, w którym zachodzą zmiany na poziomie biologicznym – przyśpiesza rozwój fizyczny. Na poziomie społecznym – dorastająca osoba zaczyna wchodzić w nowe, dojrzalsze, ale i trudniejsze role społeczne. Na poziomie psychologicznym, tzn. pojawiają się nowe potrzeby (potrzeba niezależności, samodzielnego podejmowania decyzji, przynależności do grupy rówieśniczej, akceptacji ze strony innych, potrzeba większej autonomii, itp.). W życiu nastolatka zaczynają pojawiać wewnętrzne konflikty i sprzeczności, które nie zawsze da się pogodzić i rozwiązać w prosty sposób. Jest to okres, w którym młody człowiek może czuć się wewnętrznie rozdarty. Nasilają się także wtedy i konflikty z rodzicami. Pojawia się potrzeba poszukiwania własnej tożsamości, co może być przyczyną narastających problemów psychicznych. Proces dojrzewania, jeśli nie przebiega prawidłowo może mieć daleko idące następstwa i może wtedy wymagać specjalistycznej pomocy psychologicznej.

Psychoterapia młodzieży jest skierowana do młodych osób, które doświadczają:

  • trudności w sferze emocjonalnej i społecznej (impulsywność, agresja, nieśmiałość, poczucie odrzucenia, wewnętrzny niepokój, itp.),
  • znaczących problemów wychowawczych,
  • dużej chwiejności emocjonalnej,
  • częstych zmian nastroju, obniżonego nastroju czy depresji,
  • trudności w relacjach w grupie rówieśniczej (odrzucenie, pierwszy, zawód miłosny, izolowanie się od innych, agresja)
  • zaburzeń jedzenia (anorexia, bulimia),
  • zachowań autoagresywnych (samookaleczenia, myśli czy próby samobójcze),
  • trudności szkolnych (strach przed oceną, lęk przed chodzeniem do szkoły, niepowodzenia w nauce, itd.)
  • zaburzeń zachowania (zachowania agresywne i antyspołeczne).

Psychoterapia młodzieży jest prowadzona we współpracy z rodzicami. Jest możliwa tylko wtedy, gdy opiekunowie wyrażają na nią zgodę i są gotowi wspierać proces terapii. Sesje odbywają się tylko z nastolatkiem i to co w trakcie nich mówi objęte jest tajemnicą zawodową. Rodzicom przekazywane są informacje na temat diagnozy, regularności uczestnictwa w sesjach oraz funkcjonowania psychologicznego nastolatka.

Zobacz: psychoterapia indywidualna, psychoterapia zaburzeń osobowości

 

Gabinet Psychoterapii Adam Zajączkowski

ul. Mickiewicza 33/80, 

60-837 Poznań

Gabinet Psychoterapii Adam Zajączkowski  © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.

www.zajaczkowski-psycholog.pl