FAQ

O psychoterapii

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Nie da się jednoznacznie określić ile będzie trwać psychoterapia. Jest to kwestia indywidualna i zależy głównie od diagnozy, zakresu i nasilenia problemów Pacjenta oraz  dynamiki procesu terapeutycznego. Terapia psychodynamiczna z racji tego, że jest nastawiona na trwałą zmianę, nie tylko na poziomie objawów, ale przede wszystkim na poziomie ich przyczyn jest uznawana za psychoterapią długoterminową. 

Słowo Klient zarezerwowane jest raczej do relacji Usługodawca – Usługobiorca. Psychoterapia psychodynamiczna jest formą leczenie, np.: zaburzeń lękowych czy zaburzeń osobowości i obejmuje znacznie więcej, niż tylko świadczenie zwykłej usługi, stąd używanie słowa Pacjent wydaje się bardziej adekwatne. 

Nie jest wymagane żadne uprzednie przygotowanie. Po prostu przyjdź na sesję i powiedz psychoterapeucie swoimi słowami o swoich trudnościach czy tym, co chciałbyś w sobie zmienić podczas psychoterapii. 

Psycholog jest to osobą, która ukończyła 5-letnie studia i uzyskała dyplom magistra psychologii. W jej kompetencjach leżą: stosowanie testów psychologicznych, poradnictwo psychologiczne, diagnoza czy psychoedukacja. Po odpowiednim przeszkoleniu także interwencja kryzysowa.

Psychoterapeuta, aby móc prowadzić psychoterapię – oprócz ukończonych  5-letnich studiów wyższych – musi mieć ukończone całościowe (najczęściej 4-letnie) szkolenie z zakresu psychoterapii lub przynajmniej jego podstawową część. Szkolenie takie powinno być prowadzone przez Szkołę Psychoterapii akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Innymi słowy tylko Psychoterapeuta posiada odpowiednie uprawnienia i kompetencje, aby móc prowadzić psychoterapię.

W trakcie konsultacji, czyli zwykle 2-3 pierwszych sesji psychoterapeuta stara się dowiedzieć jak najwięcej o funkcjonowaniu Pacjenta i na tej podstawie sformułować diagnozę, która jest niezbędna do rozpoczęcia psychoterapii.

Psychoterapia jest procesem dobrowolnym, który Pacjent może przerwać w dowolnym momencie jej trwania.

Gabinety psychoterapii

ul. Dąbrowskiego 23/1,

60-840 Poznań

KONTAKT:

nr tel.:  575-323-768

email: gabinet@zajaczkowski-psycholog.pl

Gabinet Psychoterapii Adam Zajączkowski ©   2023 Wszelkie praw zastrzeżone

www.zajaczkowski-psycholog.pl                                                                                                                                        Dobry Psycholog